Card màn hình ASUS GT730-FML-1GD5

  Tính năng nổi bật:

  GT730 - DDR5 - 1024MB - 64bit - DVI(HDCP) / VGA / HDMI (1.4) S/P GPU Tweak, Direct x12.

  Bảo hành 36 tháng


Thông Số Kỹ Thuật:
  Tính năng nổi bật:

  GT730 - DDR5 - 1024MB - 64bit - DVI(HDCP) / VGA / HDMI (1.4) S/P GPU Tweak, Direct x12.

  Bảo hành 36 tháng