Giải Pháp Truyền Thông Kỹ Thuật Số

SMART Signage TV (SSTV) của Samsung là giải pháp quảng cáo tối ưu dành cho các doanh nghiệp, có thể dễ dàng tạo ra các quảng cáo hiển thị nội dung kỹ thuật số tại chỗ. Giải pháp này giúp doanh nghiệp thu hút khách hàng thông qua kênh giải trí truyền hình, thúc đẩy doanh số bán hàng thông qua các nội dung của riêng bạn cũng như hiện đại hóa các trang trí nội thất bên trong cửa hàng.