HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO BẰNG PDA - HANDHELD

Quản lý tài sản bằng RFID

Giải pháp RFID quản lý tài sản. Tài sản trong công ty, ở đây đang nói đến tài sản cố định gồm có bàn, ghế, máy móc thiết bị... Tài sản cần được quản lý và theo dõi mức độ sử dụng cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng của công ty... Có thể giúp các công ty doanh nghiệp tự động theo dõi và bảo vệ tài sản quan trọng - với sự can thiệp của thiết bị RFID chúng ta cần rất ít người tham gia vào quá trình. Công nghệ thời gian thực này có thể quản lý tài sản theo nhiều cấp độ khác  nhau, cung cấp khả năng hiển thị số lượng, thô[…]

March 7 , 2018