Trục Roller cho máy in mã vạch ZEBRA ZM400 / S4M / ZT230 / ZT410 / 140Xiii ...

Trục Roller cho máy in mã vạch ZEBRA ZM400 / S4M / ZT230 / ZT410 / 140Xiii ...