Firebox M300

Firebox M300

    WatchGuard Firebox M300 Firewall


 


Intrusion Prevention
Dịch vụ Ngăn chặn Sự xâm nhập sử dụng các Signature cập nhật liên tục để quét lưu lượng truy cập trên tất cả các giao thức chính, cung cấp bảo vệ thời gian thực chống lại các mối đe dọa mạng, bao gồm Spyware, SQL injection, cross-site scripting, và buffer overflows.

Reputation-Based Threat Prevention
Dịch vụ phòng chống mối đe dọa dựa trên dựa trên cơ sở dữ liệu từ nhiều nguồn thiết bị Watchguard trên toàn thế giới để cung cấp bảo vệ thời gian thực từ các trang web độc hại và các botnet.

URL Filtering
Ngoài việc tự động chặn các trang web độc hại, WebBlocker cung cấp nội dung chi tiết và các công cụ lọc URL để chặn nội dung không phù hợp, bảo vệ băng thông mạng, tăng năng suất làm việc của nhân viên.

Spam Prevention
Bảo vệ đáng tin cậy trong thời gian thực, liên tục về chống thư rác và các nỗ lực lừa đảo. SpamBlocker rất nhanh và hiệu quả, có thể xem lại tới 4 tỷ thư mỗi ngày, đồng thời cung cấp sự bảo vệ hiệu quả bất kể ngôn ngữ, định dạng hay nội dung thư.

Gateway AntiVirus
Tận dụng các Signature được cập nhật liên tục để xác định và ngăn chặn những Spyware, viruses, trojans, worms, rogueware và các mối đe dọa pha trộn - bao gồm các biến thể mới nhất của các virus. Đồng thời, phân tích hành vi theo dõi các cấu trúc và hành động dữ liệu đáng ngờ để đảm bảo virut không rõ đã không trượt qua.

Application Control
Cho phép, chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào các ứng dụng Web dựa trên nhóm, người dùng, chức năng công việc và thời gian trong ngày. Không bao giờ dễ dàng hơn để quyết định ai, cái gì, khi nào, ở đâu, tại sao và làm thế nào ứng dụng được sử dụng trên mạng của bạn.