Phần mềm quản lý thiết bị di động SOTI

Phần mềm quản lý cấu hình, nội dung, bảo mật cho thiết bị di động. Trợ giúp hữu ích cho nhu cầu quản lý di động của doanh nghiệp, tăng hiệu suất làm việc.


Thông Số Kỹ Thuật:

Phần mềm quản lý cấu hình, nội dung, bảo mật cho thiết bị di động. Trợ giúp hữu ích cho nhu cầu quản lý di động của doanh nghiệp, tăng hiệu suất làm việc.

Các tính năng: quản lý thiết bị, bảo mật thiết bị, hỗ trợ remote đến thiết bị di động.

Sản Phẩm Cùng Loại