Phần mềm gọi điều dưỡng

Phần mềm gọi điều dưỡng

  GỌI NGAY :

  0918 167 874 (A.PHONG)

  0329 300 486  (A.KIÊM)

  0896 404 779  (A.TRÀ)

   

  1. Tính năng:

  - Theo dõi danh sách bệnh nhân nhập viện

  - Nhận các gọi yêu cầu hổ trợ từ bệnh nhân qua nút nhất đầu giường.

  - Phản hồi trạng thái tiếp nhận cuộc gọi.

  - Báo động các cuộc khẩn: các khu vực có nguy cơ té ngã.

  - Báo động an ninh.

  - Ghi nhận thời gian tiếp nhận cuộc gọi, thời gian phục vụ.

  - Báo cáo đáng giá thời gian phục vụ nhân viên.

   

  2. Lĩnh vực khai thác: có thể ứng dụng vào các nhà hàng, karaoke quản lý các yêu cầu của khách hàng.