PHẦN MỀM IN NHÃN NICE LABEL

PHẦN MỀM IN NHÃN NICE LABEL

  Phần mềm thiết kế nhãn chuyên dụng Nice Label

Thông Số Kỹ Thuật:

Phiên bản Designer Express V6:

Mô tả:thiết kế nhãn cơ bản cho doanh nghiệp nhỏ

Thông điệp: Giảm số lượng mẫu nhãn mà bạn cần thiết kế và duy trì hoạt động.

Tính năng: Kết nối tập tin excel như là một cơ sở dữ liệu nhỏ

 • Thiết kế theo “Wizards” = thiết kế nhanh và dễ dàng
 • Dữ liệu Excel  = giảm bớt số lượng nhãn thiết kế
  • Nhanh chóng, ít lỗi  & giảm bảo trì.
 • Sử dụng được các biến căn bản.

Phiên bản Designer Standard  V6

Mô tả:thiết kế nhãn cho công nghiệp và & SMB (doanh nghiệp nhỏ và trung bình)

Thông điệp:Kết nối được các cơ sở dữ liệu lớn và nhỏ.Đủ tốt cho các ứng dụng in nhãn.

Tính năng: mạnh mẽ, có thể in ra file (print-to-file)

 • Thiết kế nhãn dễ dàng, chuyên nghiệp.
 • Kết nối các cơ sở dữ liệu (1 bảng)
 • Dễ dàng in cho người sử dụng.
 • Dễ dàng tạo các biến kết hợp và mạnh mẽ.

Phiên bản Designer Pro

Mô tả: In nhãn cho công nghiệp

Thông điệp:rất dễ dàng thiết kế và in ấn

Tính năng: Tạo form đơn giản,lưu thông tin hoạt động, mật khẩu

 • In nhãn công nghiệp và phù hợp tiêu chuẩn
 • In ấn dễ dàng và không có lỗi
 • Kết nôi cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp
 • Lưu lại các hoạt động in nhãn. Có mật khẩu bảo vệ.

Hỗ trợ màn hình cảm ứng.

Phiên bản PowerForms Desktop

Mô tả: In nhãn đơn giản và không có lỗi

Thông điệp:đơn giản hóa quá trình in nhãn

Tính năng: Tạo form đơn giản, phù hợp tiêu chuẩn

 • In nhãn công nghiệp và phù hợp tiêu chuẩn
 • In ấn dễ dàng và không có lỗi
 • Kết nôi cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp
 • Lưu lại các hoạt động in nhãn. Có mật khẩu bảo vệ.
 • Hỗ trợ màn hình cảm ứng.
 • In nhãn dễ dàng hơn với biểu mẫu

Thông số kỹ thuật

 Phiên bản

Designer
Express
 

Designer
Standard

Designer
Pro

PowerForms
Desktop

 

Designer
Express

Designer
Standard

Designer
Pro

PowerForms
Desktop

 

Designer
Express

Designer
Standard

Designer
Pro

PowerForms
Desktop

Tính năng thông dụng

 

 

 

 

Hỗ trợ hơn 2500 máy in mã vạch.

X

X

X

X

Hỗ trợ cho tất cả các máy in laser/inkjet với windows driver

X

X

X

X

Không có bản quyền cho kết nối máy in.

X

X

X

X

Hỗ trợ đa ngôn ngữ cho người dùng.

27

27

27

25

Chấp nhận và in dữ liệu đa ngôn ngữ - Hỗ trợ Unicode

X

X

X

X

Tương thích với hệ thống: XP/2003/2008/Vista/Windows 7/Windows 8

X

X

X

X

Số lượng người dùng

1

1

1

1, 5, 10, 20, 50

Thiết kế mẫu

 

 

 

 

Thiết kế theo chuẩn WYSIWYG (những gì thấy trên màn hình sẽ là những gì có trong thực tế)

X

X

X

X

Thiết kế nhãn theo wizard để in nhãn được nhanh chóng và chính xác.

X

X

X

X

Ký tự, mã vạch, đường thằng, hộp vuông, hình tròn, kiểu chữ, hình ảnhtập tin PDF.

X

X

X

X

Hỗ trợ in hình ảnh ngược: chữ trằng trên nền đen

X

X

X

X

Xem được dữ liệu tức thời cho các đối tượng

X

X

X

X

Hỗ trợ font chữ windows và máy in

X

X

X

X

Đối tượng cao cấp: Ký tự nâng cao, ký tự cong, RFID

 

 

X

X

Tự động điều chỉnh kích cỡ ký tự để phù hợp với vùng in được định trước

 

 

X

X

Chiều dài nhãn thay đổi, vị trí đối tượng, kích cỡ chữ thay đổi

 

 

X

X

Hỗ trợ thư viện các mấu nhãn thiết kế sẵn phù hợp tiêu chuẩn

 

 

X

X

Hỗ trợ không in khung bọc ký tự cho nhãn GHS

 

 

X

X

Hỗ trợ hơn 70 loại mã vạch 1D và 2D

X

X

X

X

In nhãn chuẩn GS1

X

X

X

X

Tự động tính toán check digit (số kiểm tra)

X

X

X

X

Hỗ trợ mã vạch tăng theo cấp số cộng

X

X

X

X

Có thể đặt phần dữ liệu mã vạch ở mọi nơi

X

X

X

X

Thay đổi được dữ liệu

X

X

X

X

Số check digit tự tạo.

 

 

X

X

Dữ liệu

 

 

 

 

Chọn thời điểm in dữ liệu

X

X

X

X

Đọc được tập tin Excel, ASCII & Unicode

X

X

X

X

Kết nối OLE DB và ODBC connectivity

 

X

X

X

Kết nối nhiều cơ sở dữ liệu trên cùng 1 nhãn.

 

 

X

X

Có thể import các biến hình ảnh.

 

 

X

X