PHẦN MỀM IN NHÃN NICE LABEL

PHẦN MỀM IN NHÃN NICE LABEL

    GỌI NGAY :

    0918 167 874 (A.PHONG)

    0329 300 486  (A.KIÊM)

    0896 404 779  (A.TRÀ)


    Phần mềm thiết kế nhãn chuyên dụng Nice Label 2019

NiceLabel 2019 là thế hệ tiếp theo của phần mềm NiceLabel được xây dựng dựa trên nền tảng được thiết lập bởi NiceLabel 2017.
 
NiceLabel 2019 thừa hưởng rất nhiều khái niệm và chức năng từ phần mềm NiceLabel 6, nhưng dựa trên công nghệ mới. Do đó, một số chức năng có sẵn trong NiceLabel 6 được cung cấp khác nhau hoặc không còn khả dụng. Mặc dù NiceLabel 2019 vẫn tương thích cao với phiên bản NiceLabel trước đó, nhưng có những khác biệt trong các dòng sản phẩm là kết quả của các thành phần nền tảng và phần mềm và quyết định quản lý sản phẩm.
GIỚI THIỆU
 

NiceLabel là một hệ thống quản lý nhãn toàn diện thế hệ mới dành cho các doanh nghiệp sử dụng hệ thống quản lý chất lượng và cho các doanh nghiệp do pháp luật kiểm soát. NiceLabel có mọi thứ bạn cần để chuẩn hóa, tập trung và kiểm soát quy trình in nhãn.

NiceLabel bao gồm bộ thiết kế nhãn, bộ xây dựng ứng dụng, hệ thống quản lý tài liệu, hệ thống in web, hệ thống in tích hợp, môi trường phi sản xuất và hệ thống thay đổi và vận chuyển. Nó có thể mở rộng từ năm đến hàng ngàn người dùng và có thể được sử dụng tại các địa điểm, nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất hợp đồng từ xa.

ĐẶC TÍNH

Thiết kế 1 cách nhanh chóng và in nhãn mã vạch mà không cần trợ giúp CNTT

- Bắt đầu và kết thúc với thiết kế nhãn ngay hôm nay Nhà thiết kế NiceLabel mang đến trải nghiệm người dùng giống như Microsoft Word quen thuộc. Điều này có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể nhanh chóng thiết kế nhãn chuyên nghiệp mà không cần có kiến thức về mã vạch hoặc đào tạo thiết kế trước đó. In chính xác và nhất quán mà không in lỗi In nhãn với dữ liệu động khác với in các loại tài liệu khác. Hệ thống ghi nhãn cần cho phép nhân viên sản xuất và kho in nhanh chóng và không có lỗi. NiceLabel đi kèm với một hình thức in tất cả trong một giúp người dùng in nhãn chính xác mà không có nguy cơ lỗi.

Hợp lý hóa nhãn của bạn và cải thiện năng suất in

- Loại bỏ lỗi in ấn và cải thiện năng suất in. Thực hành tốt nhất là giảm thiểu các chi phí này bằng cách tích hợp và tự động in nhãn với các ứng dụng kinh doanh hiện tại của bạn hoặc để in thủ công, tùy chỉnh giao diện in cho người dùng và các quy trình mà nhu cầu của chế độ

 

SẢN PHẪM ÁP DỤNG