Phần mềm Quản lý phòng mạch

Phần mềm Quản lý phòng mạch

  CÁC TÍNH NĂNG:

  - Quản lý thông tin người bệnh

  - Quản lý bệnh sử: theo dõi các lần khám, các cận lâm sàng: siêu âm, nội soi.

  - Quản lý đơn thuốc

  - Quản lý chẩn đoán hình hình: kết nối các máy siêu âm, nội soi, lưu trữ kết quả hình ảnh.

  - Quản lý thông tin dược

  - Quản lý báo cáo