MÁY QUÉT CCCD CĂN CƯỚC CÔNG DÂN BHYT TM-2610

MÁY QUÉT CCCD CĂN CƯỚC CÔNG DÂN BHYT TM-2610