HỆ THỐNG IN TEM NHÃN MÃ VẠCH

Máy in tem nhãn mã vạch

Máy in mã vạch là loại máy in mã được thiết kế chuyên dụng để in tem nhãn mã vạch. Ưu điểm: in nhanh chóng, in được dữ liệu biến đổi, tối ưu hóa việc in mã vạch. Được sử dụng trong nhà máy phục vụ cho công việc in tem nhãn dán lên bao bì sản phẩm, dán lên thùng.

October 16 , 2017

Hệ thống ứng dụng RFID

GIẢI PHÁP KIỂM KHO DÙNG RFID Giới thiệu RFID là gì? RFID (Radio Frequency Identification, nhận dạng bằng sóng vô tuyến) là một phương pháp nhận dạng tự động dựa trên việc lưu trữ dữ liệu từ xa, sử dụng thiết bị thẻ RFID và một đầu đọc RFID.   1/ Thẻ RFID (RFID Tag, còn được gọi là transponder): là một thẻ gắn chíp + Anten 02 loại: RFID passive tag và active tag:    o Passive tags: Không cần nguồn ngoài và nhận nằng lượng từ thiết bị đọc.                              &n[…]

October 16 , 2017