Quản lý tài sản bằng RFID

Giải pháp RFID quản lý tài sản.

Tài sản trong công ty, ở đây đang nói đến tài sản cố định gồm có bàn, ghế, máy móc thiết bị... Tài sản cần được quản lý và theo dõi mức độ sử dụng cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng của công ty...


Có thể giúp các công ty doanh nghiệp tự động theo dõi và bảo vệ tài sản quan trọng - với sự can thiệp của thiết bị RFID chúng ta cần rất ít người tham gia vào quá trình. Công nghệ thời gian thực này có thể quản lý tài sản theo nhiều cấp độ khác  nhau, cung cấp khả năng hiển thị số lượng, thông tin lịch sử sử dụng chính xác và bảo mật.

Giải pháp RFID trong quản lý tài sản giúp công ty các có thể tự động theo dõi các tài sản quan trọng khi chúng di chuyển vào và ra khỏi một khu vực - cho dù đó là một căn phòng, nhà nhà kho hay kể cả sân bay, trung tâm dữ liệu, trong hệ thống giao thông vận tải.


 
Lợi ích quản lý tài sản bằng công nghệ RFID
 

Các công ty triển khai các nhiệm vụ quản lý với thành công to lớn. Bất kể những loại tài sản bạn sử dụng trong doanh nghiệp của bạn, RFID có thể tự động hóa và phát hiện chúng một cách nhanh chóng. Lợi ích mà chúng tôi muốn nói đến là: Tăng năng suất làm việc của nhân viên vì dành ít thời gian theo dõi các tài sản cũng như xử lý sự cố mất hoặc thất lạc thiết bị tài sản.

Tất cả tài sản trong công ty đều được theo dõi bằng công nghệ RFID, vì vậy cải thiện được quá trình chăm sóc, bảo trì, bảo dưỡng tài sản theo một kế hoạch đã định sẵn. Do đó thiết bị phục vụ trong hoạt động kinh doanh của công ty bạn luôn luôn sẵn sàng hoạt động.

.Đó là lợi ích được quy đổi thành tiền, khi mà mọi thứ được quản lý một cách nhanh chóng, sử dụng một cách hiệu quả các tài sản khi cần thiết.

Bài viết liên quan